Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

Video och infografik är ett engagerande sätt att förklara och främja OiRA-projektet, den allmänna tanken med OiRA-verktygen och vissa specifika sektorsvisa OiRA-verktyg.

Informationsblad och broschyrer kan användas för att sprida information om OiRA eller dess senaste verktyg till en bred allmänhet. I de här resurserna sammanfattas den viktigaste informationen kärnfullt så att användarna snabbt kan få ett grepp om vad OiRA är och hur man får tillgång till verktygen.

Våra standardpresentationer om OiRA är en lämplig resurs för OiRA-partner och för alla som är intresserade av OiRA eller av interaktiva verktyg för riskbedömning i allmänhet.

Fallstudier om genomförandet av riskbedömningar med OiRA i olika medlemsstater utgör starka argument för att använda verktygen. Varje fallstudie fokuserar på en särskild aspekt, till exempel uppbyggnad av partnerskap för att nå ut till slutanvändarna eller främjande och utveckling av OiRA-verktyg.

Våra vägledningar och handböcker är framtagna som ett stöd till våra OiRA-partner och deras mellanhänder och täcker hela processen med att utveckla och främja OiRA-verktygen.

Affischer, rulluppvepor och annat material används för att öka synligheten genom att förmedla ett tydligt budskap med en uppmaning till potentiella användare om att utnyttja OiRA-verktygen för att hantera sina arbetsmiljörisker.