Ämnen

I "ämnesavsnittet" på EU-Oshas webbplats kan du hitta användbar information om olika ämnen relaterade till riskbedömning. De ämnen som behandlas inkluderar särskilda sektorer, risker och grupper av arbetstagare. Denna information kan vara användbar när det gäller riskbedömning, eftersom den kan bidra till att identifiera de viktigaste riskerna inom en viss sektor, eller att identifiera och genomföra de lämpligaste förebyggande åtgärderna för en särskild risk.

https://osha.europa.eu/sv/themes