Vad är OiRA?

OiRA – Interaktiv riskbedömning på nätet – är en webbplattform som gör det möjligt att ta fram branschanpassade verktyg för riskbedömning på alla språk, på ett enkelt och standardiserat sätt.

Den utvecklas och sköts av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och bygger på det nederländska riskbedömningsinstrumentet RI&E.

Varför utvecklades OiRA-projektet?

En korrekt riskbedömning är nyckeln till hälsosamma arbetsplatser. Det kan emellertid vara en utmaning att utföra riskbedömningar, inte minst för mikro- och småföretag som kanske saknar de resurser och arbetsmiljökunskaper som krävs för att genomföra dem på ett effektivt sätt.

OiRA är ett försök att komma till rätta med det. Det här är det första initiativet på EU-nivå för att uppmuntra europeiska mikro- och småföretag att bedöma sina risker (framför allt via medlemsstater och arbetsmarknadens parter – arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer – på EU- och medlemsstatsnivå).

Vilka är målsättningarna med OiRA?

 • På europeisk nivå:

  • Öka antalet mikro- och småföretag i Europa som bedömer och hanterar sina arbetsmiljörisker.

  • (Genom lämplig riskbedömning) bidra till att minska antalet arbetsmiljörelaterade olyckor och sjukdomar, och förbättra arbetsförhållandena.

  • (Genom lämplig riskbedömning) hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga (genom att minska kostnaderna på grund av arbetsmiljörelaterade olyckor och sjukdomar, minska andelen sjukskrivna osv.).

 • På nationell nivå och branschnivå:

  • Erbjuda mikro- och småföretag praktiska OiRA-verktyg på webben och informera om användningen.

  • Bidra till nationella målsättningar för att minska antalet arbetsmiljörelaterade sjukdomar och olyckor genom att erbjuda företagen OiRA-verktyg.

 • På företagsnivå:

  • Trygga arbetstagarnas hälsa och säkerhet (en generell skyldighet för arbetsgivare och företag) genom att uppmuntra användningen av OiRA-verktyg i företaget och på butiksgolvet, för att skapa en sund riskbedömningsprocess.

  • Avmystifiera riskbedömningsprocessen.

  • Förbättra arbetsförhållanden genom att främja användningen av verktyg för att bedöma arbetsmiljörisker, och därmed förbättra företagens resultat.

Hur fungerar OiRA?

OiRA är en plattform på nätet som består av OiRA:s verktygsgenerator (där utvecklare kan skapa branschvisa verktyg) och OiRA:s branschvisa verktyg, som är tillgängliga via en interaktiv webbplats.

OiRA:s verktygsgenerator erbjuds kostnadsfritt till branschvisa arbetsmarknadsparter på EU-nivå och nationell nivå samt för EU-myndigheter och nationella myndigheter.

Branschvisa arbetsmarknadsparter på EU-nivå eller nationell nivå och EU-myndigheter eller nationella myndigheter (utvecklare av verktygen) kan använda OiRA:s verktygsgenerator för att skapa riskbedömningsverktyg för olika branscher, exempelvis hårvårdsbranschen. Dessa verktyg – OiRA:s branschvisa verktyg – erbjuds sedan mikro- och småföretag som kan använda dem för att genomföra riskbedömningar.