OiRA GY.I.K.

Mielőtt kérdést tenne fel, mindenképpen nézze meg az alábbi gyakran ismételt kérdéseket. Előfordulhat, hogy a kérdést már megválaszolták.

1. Mi az OiRA?

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) által kifejlesztett OiRA (online interaktív kockázatértékelés) egy könnyen használható, ingyenes internetes alkalmazás, amely segítheti a mikro- és kisvállalkozásokat egy fokozatos kockázatértékelési folyamat bevezetésében – a munkahelyi kockázatok azonosításától és értékelésétől a megelőző intézkedésekkel kapcsolatos döntéshozatalon és ezen intézkedések végrehajtásán át a nyomon követésig és a jelentéstételig.

2. Miért jött létre az OiRA?

Elegendő bizonyíték áll rendelkezésre annak megállapításához, hogy a kockázatértékelés és a megelőzési politika elfogadása terén a mikro- és kisvállalkozásoknál általánosságban vannak hiányosságok. Az OiRA célja ezt orvosolni és elősegíteni a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítását a mikro- és kisvállalkozásoknál.

3. Mi a kockázatértékelés?

A kockázatértékelés a munkavégzést érintő összes szempont módszeres vizsgálatát jelenti, figyelemmel a következőkre:

 • mi okozhat sérülést vagy kárt,
 • kiküszöbölhetők-e a veszélyek, és ha nem,
 • milyen megelőző vagy védőintézkedések szükségesek a kockázatok kezelése érdekében.
4. Miért nem érhető el a honlap minden része az EU valamennyi nyelvén?

A honlapnak csak az állandó részei vannak lefordítva az EU valamennyi nyelvére, a folyamatosan frissített részek csak angolul érhetők el. Ennek oka az EU-OSHA erőforrásainak észszerűsítésére való törekvés.

5. Mi az OiRA-közösség?

Az OiRA-közösséget az OiRA-eszközöket fejlesztő szervezetek és személyek alkotják. Célja az OiRA-eszközök fejlesztésének megkönnyítése az eszközök, ismeretek és bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzésével, az együttműködésen alapuló munka előmozdításával, valamint a közösségen belüli meglévő kapcsolatok erősítésével és újak létrehozásával.

6. Létrehozhatóak-e az OiRA weboldalára mutató linkek?

Igen. Az EU-OSHA engedélyezi (és szívesen veszi) az OiRA honlapjának bármely oldalára (OiRA-eszközök, OiRA promóciós anyagok stb.) mutató linkek elhelyezését.

7. Ki válhat OiRA-partnerré és az OiRA-közösség tagjává?

Uniós és nemzeti szintű ágazati szociális partnerek (munkaadói és munkavállalói szervezetek), valamint uniós és nemzeti hatóságok (minisztériumok, munkaügyi felügyeletek, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó intézmények stb.).

8. Van adatvédelmi politika az OiRA tekintetében?

Az OiRA-eszközt az EU-OSHA bocsátja a felhasználók rendelkezésére. Mivel az EU-OSHA uniós szerv, a 45/2001/EK rendelet közvetlenül alkalmazandó, ami szavatolja, hogy valamennyi adatot tisztességesen és jogszerűen dolgozzanak fel, a feldolgozásra csak behatárolt és kifejezett célokból kerüljön sor, és az adatokat biztonságosan tárolják.

Az eszköz az alábbi típusú személyes adatokat tárol:

 • egy kapcsolattartási e-mail-cím;
 • a cselekvési tervben megjelölt intézkedésekért felelős személyek neve (e nevek megadása nem kötelező);
 • a szabadon kitölthető mezőkbe esetlegesen beírt egyéb nevek.

Az EU-OSHA a következő intézkedéseket teszi meg a személyes adatok védelme érdekében:

 • külső felhasználók számára a személyes adatok nem érhetőek el;
 • a jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmet szolgáló biztonsági intézkedések alkalmazása;
 • a kommunikáció megfelelő titkosítása.

Az OiRA adatvédelmi politikájának teljes szövege itt érhető el.

9. Hogyan osztja meg és adaptálja munkáit az OiRA-közösség?

A megosztás „Creative Commons” licenceken keresztül történik.

Ez a licenctípus lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bizonyos meghatározott feltételek mellett – ideértve azt, hogy a mű nem használható fel kereskedelmi célokra és a műre vonatkozó információkat megfelelően fel kell tüntetni – megosszák és adaptálják munkáikat.

További információkért kérjük, látogasson el a http://creativecommons.org/ és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ oldalra.

10. Milyen típusú szoftver az OiRA?

Az OiRA nyílt forráskódú szoftver. A szabad és nyílt forráskódú szoftverek szabad licencekkel rendelkeznek, amelyek a forráskód elérhetősége révén feljogosítják a felhasználókat a szoftver használatára, tanulmányozására, módosítására és kialakításának tökéletesítésére.

Az OiRA a „Plone” vállalati tartalomkezelő rendszerre(1) épül, üzleti logikája pedig az „Euphorie”(2) és az „osha.oira”(3) kiegészítőcsomagokban található. A kliensoldali felhasználói réteg a legújabb HTML5 technológiát alkalmazza, és a Patternslib library(4) eszköztáron keresztül interakciók széles körét teszi lehetővé.


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Mivel szolgálnak az OiRA-eszközök?

Az OiRA-eszközök a következőkkel szolgálnak:

 • Egy letölthető, szerkeszthető és nyomtatható dokumentum, amely tartalmazza a kockázatértékelés eredményeit. Ez a dokumentum alapul vehető az érintett személyek tájékoztatásához, valamint ellenőrzés céljából annak értékeléséhez, hogy bevezették-e a szükséges intézkedéseket, továbbá bizonyítékként bemutatható a felügyeleti hatóságoknak, a körülmények változása esetén pedig felhasználható a felülvizsgálathoz.
 • Egy (szintén letölthető, szerkeszthető és nyomtatható) cselekvési terv, amely a végrehajtandó megelőző intézkedésekre fókuszál (ki mit csinál mikorra stb.).
 • Egy áttekintés az összes kockázatról. Ez a dokumentum alapul vehető az érintett személyek tájékoztatásához, valamint annak nyomon követéséhez, hogy megfelelően foglalkoznak-e az azonosított kockázatokkal és a meghozandó intézkedésekkel.
 • Egy áttekintés a végrehajtandó megelőző és védőintézkedésekről. Ez a dokumentum alapul vehető az érintett személyek tájékoztatásához, valamint a következő három hónapban végrehajtandó intézkedések nyomon követéséhez.
12. Mi szükséges az OiRA-eszközbe való regisztrációhoz?

Meg kell adni egy érvényes e-mail-címet és egy jelszót. Regisztrációt követően a felhasználó azonnal megkezdheti az eszköz használatát (nem kell visszaigazoló e-mailre várni).

A bejelentkezéshez e-mail-címre és jelszóra van szükség, és a felhasználó automatikusan eljut a regisztrált fiókjához.

Az értékeléshez kapcsolódó és a bejelentkezési adatok titkosak, azokat mások nem látják (lásd az OiRA adatvédelmi politikáját).

13. Mit jelent egy OiRA-eszköz esetében a próbamunkamenet elindítása?

A felhasználó regisztráció nélkül is elkezdheti használni az eszközt egy próbamunkamenet elindításával. Ezt követően – ha az eszköz megfelel igényeinek és elvárásainak – e-mail-cím és jelszó megadásával regisztrálhat. A vendég felhasználók nem tudnak munkát elmenteni vagy jelentéseket letölteni.

14. Mi a teendő, ha egy felhasználó elfelejti a jelszavát?

A felhasználó kérhet jelszó-emlékeztetőt, amely egy érvényes e-mail-cím beírása esetén megküldi a bejelentkezési adatokat.

15. Meg lehet-e változtatni a fiókhoz tartozó jelszót és/vagy e-mail-címet?

Bejelentkezést követően a felhasználók a weboldal jobb felső sarkában (az e-mail-címhez közel) található kis háromszögre kattintva juthatnak el arra az oldalra, ahol frissíthetik jelszavukat és/vagy e-mail-címüket.

16. Egyetlen munkamenetben kell-e elvégezni a kockázatértékelést, vagy el lehet menteni és vissza lehet rá térni később?

Elindítását követően a felhasználó leállíthatja az OiRA-eszköz munkamenetét, mielőtt a végére érne. Az adott OiRA-eszköz munkamenetének címére kattintva egy későbbi időpontban újraindíthatja a munkamenetet. Valahányszor a „folytatás” opció van bejelölve, a rendszer eltárolja a megadott információkat.

17. Meg lehet-e nyitni egy második OiRA-eszközt vagy el lehet-e végezni egy másik értékelést ugyanazzal az eszközzel (egyazon fiókot használva)?

Bejelentkezést követően a felhasználók a weboldal bal felső sarkában (az épp használt OiRA-eszköz nevéhez közel) található kis háromszögre kattintva elérik a korábbi munkameneteket és kockázatértékeléseket, és kiválaszthatják az „új munkamenet indítása” opciót. Egyazon eszköz és egyazon fiók használatával egynél több munkamenet is elmenthető, amennyiben különböző címeik vannak. Fontos, hogy a felhasználók jegyezzék fel az e-mail-címet, a jelszót és az OiRA-eszköz egyes munkameneteinek címét.

18. Mi a teendő, ha a felhasználó számítógépén, táblagépén vagy mobiltelefonján nem jelenik meg megfelelően az OiRA?

Fontos, hogy a böngésző legfrissebb verzióját használja. A legmegfelelőbb megjelenítéshez a következő böngészőket ajánljuk: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox és Safari.