Kockázatértékelés – feladatok és felelosségek

Európában a munkavállalók munkahelyi egészségét és biztonságát a kockázatok értékelésén és kezelésén alapuló megközelítés segítségével védik. A hatékony munkahelyi kockázatértékelés elvégzése érdekében az összes érintettnek világosan meg kell értenie a jogi kereteket, a fogalmakat, a kockázatok értékelésének folyamatát, valamint a folyamatban részt vevo fo szereplok által betöltendo szerepet1.

A munkavállalók feladatai és kötelezettségei

Fontos, hogy a munkavállalók részt vegyenek a kockázatértékelésben. Ők ismerik a problémákat és annak részleteit, hogy feladataik vagy tevékenységük végzése közben mi történik valójában, így be kell vonni őket az értékelésbe. Gyakorlati tudásukra vagy szakértelmükre is gyakran szükség van a megvalósítható megelőző intézkedések kidolgozásához.

A munkavállalók részvétele nemcsak egy jog, hanem alapvetően szükséges a munkáltatók biztonsági és egészségvédelmi igazgatási rendszerének eredményessé és hatékonnyá tételéhez.

A munkavállalóknak és/vagy képviselőiknek jogukban áll/feladatuk, hogy:

 • konzultáljanak velük a kockázatértékelés megszervezésére és a feladatot elvégző személyek kinevezésére vonatkozó rendelkezésekről

 • részt vegyenek a kockázatértékelésben

 • értesítsék feletteseiket vagy munkáltatóikat az észlelt kockázatokról

 • jelentsék a munkahelyen bekövetkezett valamennyi változást

 • tájékoztatást kapjanak a biztonságukat és egészségüket érő kockázatokról, valamint az e kockázatok kiküszöböléséhez vagy csökkentéséhez szükséges intézkedésekről

 • bevonják őket a bevezetendő megelőző és védintézkedésekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatba

 • megfelelő intézkedések bevezetésére kérjék a munkáltatót, és javaslatokat nyújtsanak be a veszélyek minimalizálására vagy a veszélynek a forrásánál történő elhárítására

 • együttműködjenek annak érdekében, hogy a munkáltató biztosíthassa a biztonságos munkakörnyezetet

 • képzésben részesüljenek/utasításokat kapjanak a bevezetendő intézkedésekről

 • a kézés és a munkáltató által adott utasítások szerint a lehető legnagyobb mértékben vigyázzanak a saját, illetve a tevékenységük által érintett más személyek biztonságára és egészségére

Fontos továbbá, hogy a munkavállalók képviselői olyan képzést kapjanak, amely alapján megértik a kockázatértékelést és az abban betöltött szerepüket.

A munkáltatók feladatai és kötelezettségei

A munkáltatóknak gondosan elő kell készíteniük, hogy mit tesznek a kockázatkezelés elvégzésére vonatkozó kötelezettségük teljesítése érdekében, és be kell vezetniük a munkavállalók biztonságának és egészségének védelméhez szükséges intézkedéseket. Ajánlatos, hogy mindezt a kockázatok kiküszöbölésére vagy kezelésére vonatkozó cselekvési terv alapján tegyék.

A cselekvési tervnek a következőket kell tartalmaznia:

 • az értékelés összeállítása, megszervezése és összehangolása

 • a megfelelő személyek kijelölése az értékelés elvégzésére

  • a kockázatértékelést végző személyek lehetnek:

   • maguk a munkáltatók

   • a munkáltatók által kinevezett alkalmazottak

   • külső értékelők és szolgáltatók, ha a munkahelyen nincs erre alkalmas munkatárs

  • a személyek alkalmasságukat a következő képességek meglétével igazolhatják:

   • ismerik a kockázatértékelés általános megközelítését

   • képesek ezeket az ismereteket munkahelyükön alkalmazni

   • képesek felismerni azokat a helyzeteket, amelyekben segítség nélkül nem tudnák megfelelően értékelni a kockázatot, és tanácsot tudnának adni a további segítség szükségességéről

 • konzultáció a munkavállalók képviselőivel az értékeléseket végző személyek kinevezésére vonatkozó rendelkezésekről

 • a szükséges információk, képzés, erőforrások és támogatás biztosítása azon értékelők számára, akik a munkáltató saját alkalmazottai

 • megfelelő koordináció biztosítása az értékelők között (adott esetben)

 • a vezetés bevonása és a munkaerő részvételének ösztönzése

 • a kockázatértékelés felülvizsgálatához és módosításához meghozandó rendelkezések meghatározása

 • annak biztosítása, hogy a megelőző és védintézkedések figyelembe vegyék a kockázatértékelés eredményeit

 • a kockázatértékelés dokumentálásának biztosítása

 • a védintézkedések és a megelőző intézkedések hatékonysága fenntartásának biztosítására hozott intézkedések nyomon követése

 • a munkavállalók és/vagy képviselőik tájékoztatása a kockázatértékelés eredményeiről és a bevezetett intézkedésekről (a dokumentáció elérhetővé tétele számukra)

Tanácsok a kockázatértékelést végző személy számára

A munkahelyi kockázatértékelést végző személyeknek ismeretekkel és/vagy információkkal kell rendelkezniük a következőkről:

 • a már ismert, létező veszélyek és kockázatok és keletkezésük módja

 • a munkahelyen használt anyagok, berendezések és technológia

 • a munkafolyamatok és a munkaszervezés, valamint a munkavállalók és a használt anyagok közötti interakció

 • a veszélyekkel szembeni expozíció típusa, valószínűsége, gyakorisága és időtartama. Bizonyos esetekben ez korszerű, hitelesített mérési módszerek alkalmazását jelentheti

 • a veszéllyel szembeni expozíció és annak hatása közötti kapcsolat

 • a munkahelyen jelen levő kockázatokra vonatkozó jogi előírások és követelmények

 • mi tekinthető helyes gyakorlatnak azokon a területeken, ahol nincsenek külön jogi előírások.

A munkáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy bárki is végezze a kockázatértékelést, legyen az alkalmazott vagy külső tanácsadó, beszéljen az alkalmazottakkal vagy más, a munkát ténylegesen végző személyekkel, például az alvállalkozókkal.

Ha különböző munkáltatók alkalmazottai dolgoznak ugyanazon a munkahelyen, az értékelőknek a kockázatok és azok kezelése tekintetében a megfelelő biztonsági és egészségvédelmi intézkedésekre vonatkozó információkat esetlegesen meg kell osztaniuk. Ennek megkönnyítése a munkáltató feladata.

--HEADING_PAGINATION--