Информация за достъпност

Клавиши за достъп

Клавишите за достъп са средство за навигация, което дава възможност за ползване на уебсайта чрез клавиатурата.

За подробна информация относно клавишите за достъп на Указания на W3C за достъп.

Налични клавиши за достъп

Този сайт използва настройки, които съответстват на повечето международни препоръки за организация на клавишите за достъп. Те са:

 • 0 - Начална страница
 • 1 - Новини
 • 2 - прояви
 • 3 - Карта на сайта
 • 4 - Търсене
 • 5 - Правна информация (Отказ от отговорност и авторски права)
 • 7 - Политика на поверителност
 • 8 - Смяна на език
 • 9 - Формуляр за контакт
 • S - Прескочи към съдържанието
 • K - Подробности за клавиш за достъп (тази страница)

Използване на клавиши за достъп при различните уеб браузъри

 
БраузърWindowsLinuxMac
Internet explorer[Alt] + клавиш за достъп неприложимо 
Chrome[Alt] + клавиш за достъп[Alt] + клавиш за достъп[Control] [Alt] + клавиш за достъп
Firefox[Alt][Shift] + клавиш за достъп[Alt][Shift] + клавиш за достъп[Control] [Alt] + клавиш за достъп
Safari[Alt] + клавиш за достъпнеприложимо[Control] [Alt] + клавиш за достъп
Opera

Opera 15 или по-нов: [Alt] + клавиш за достъп

Opera 12.1 или по-стар: [Shift] [Esc] + клавиш за достъп