Мрежа за инструменти за интерактивна оценка на риска (IRAT)

Мрежата за инструменти за интерактивна оценка на риска (IRAT) е създадена от агенции за БЗР и министерства, които са разработили инструмент за интерактивна оценка на риска (IRAT). Въпреки че техните инструменти за оценка на риска може да се различават, всички тези институции са изправени пред едни и същи предизвикателства, като оказване на помощ на ММП в процеса на оценяване на рисковете им; достигане до максималния брой ММП; поддържане и актуализиране на софтуера си в дългосрочен план.