Vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun verkosto

Vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun verkosto koostuu työsuojelulaitoksista ja ministeriöistä, jotka ovat kehittäneet vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun (IRAT). Niiden riskinarviointityökalut voivat olla erilaisia, mutta kaikilla laitoksilla on samanlaisia haasteita, esimerkiksi mikro- ja pienyritysten auttaminen niiden riskinarviointiprosessissa, mahdollisimman monen mikro- ja pienyrityksen saavuttaminen ja ohjelmiston ylläpitäminen ja päivittäminen pitkällä aikavälillä.