You are here

Faktai ir skaičiai

Šiame skirsnyje pateikiami duomenys iš skirtingų šaltinių apie labai mažas ir mažąsias įmones

 • Labai mažos ir mažosios įmonės – vieni svarbiausių ekonomikos subjektų

  Yra svarių priežasčių labai mažas ir mažąsias įmones vertinti kaip vienus iš svarbiausių ES ekonominių subjektų.

  Vertinant pagal įmonių skaičių, 2013 m. 28 ES valstybių narių nefinansinės veiklos sektoriuje daugiau kaip devynios iš dešimties įmonių buvo labai mažos įmonės (92,4 proc.), o mažosios įmonės sudarė 6,4 proc.

  Reguliariai atliekami profesinės rizikos vertinimai pagal šalįalįMastelio keitimo piktograma
 • Mirtini nelaimingi atsitikimai tam tikro dydžio įmonių kategorijose

  2008–2012 m. didžiausia mirtinų nelaimingų atsitikimų dalis teko įmonėms, kuriose dirba iki 49 darbuotojų.

  Be to, vertinant pastarųjų metų mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičiaus kaitos tendencijas, galima teigti, kad ekonomikos nuosmukio ir atsigavimo poveikis buvo juntamas visų dydžių įmonių kategorijose.

  Pakeiskite mastelį mastelįMastelio keitimo piktograma
 • Įmonės, kurios nurodo, kad naudojasi DSS paslaugomis

  Kaip ir galima tikėtis, didesnės įmonės DSS paslaugomis naudojasi dažniau nei mažesnės įmonės.

  Skirtumai pagal įmonių dydį šiek tiek didesni vertinant tokį rodiklį kaip naudojimasis specialistų (pvz., ergonomikos ekspertų ir psichologų) paslaugomis.

  Pakeiskite mastelį mastelįMastelio keitimo piktograma
 • Naudojimasis DSS informacija iš įvairių šaltinių

  Labai svarbu, kad įmonės turėtų galimybę gauti informaciją, paramą ir patarimų.

  Įdomu tai, kad, kai joms prireikia tokios informacijos, beveik pusė 28 ES valstybėse narėse apklaustų įmonių nurodė besikreipiančios į draudimo įmones (48 proc.) ir darbo inspekcijas (48 proc.).

  Pakeiskite mastelį mastelįMastelio keitimo piktograma
 • Oficialus atstovavimas darbuotojams įmonėse

  Kaip matyti diagramoje, oficialaus atstovavimo darbuotojams lygis aiškiai didesnis didesnėse įmonėse.

  Kalbant apie oficialų atstovavimą darbuotojams, darbo tarybos veikia 25 proc. įmonių 28 ES valstybėse narėse, o profesinių sąjungų atstovai darbuojasi 15 proc. įmonių.

  Pakeiskite mastelį mastelįMastelio keitimo piktograma
 • Kaip dažnai darbuotojų atstovai ir vadovybė aptaria DSS klausimus

  DSS klausimus darbuotojų atstovai ir vadovybė reguliariai aptaria 56 proc. 28 ES valstybių narių įmonių, kuriose vienaip ar kitaip atstovaujama darbuotojams.

  Kuo didesnė įmonė, tuo gerokai didesnė ši procentinė dalis Ir priešingai, nesistemiškas reagavimas labiau būdingas mažiausioms įmonėms – 41 proc. iš jų nurodo, kad tokios diskusijos vyksta „tik kai iškyla konkrečių klausimų“; kuo mažesnė įmonė, tuo mažesnė ši procentinė dalis.

  Pakeiskite mastelį mastelįMastelio keitimo piktograma