Cum se realizează o evaluare a riscurilor

La nivelul Uniunii Europene, nu există reguli fixe în legătură cu modul de realizare a evaluărilor riscurilor (vă rugăm să verificaţi legislaţia specifică privind evaluarea riscurilor din ţara dumneavoastră). Însă, există două principii care trebuie să fie întotdeauna avute în vedere când se abordează o evaluare a riscurilor:

 • structurarea evaluării pentru a asigura abordarea tuturor pericolelor şi riscurilor relevante (de exemplu, să nu se neglijeze sarcini precum curăţenia, care pot fi realizate în afara orelor normale de lucru, sau departamentele conexe, precum compactarea deşeurilor);

 • când se identifică un risc, pornirea de la primele principii în procesul de evaluare, prin identificarea posibilităţii de eliminare a riscului respectiv.

Abordarea evaluării riscurilor în etape

Liniile directoare europene privind evaluarea riscurilor la locul de muncă propun o abordare bazată pe un număr de etape diferite. Aceasta nu este singura metodă de realizare a unei evaluări a riscurilor, există o varietate de metodologii pentru atingerea aceluiaşi obiectiv. Nu există o metodă unică “potrivită” pentru realizarea unei evaluări a riscurilor, iar în diferite împrejurări pot funcţiona diferite abordări.

Pentru mai multe întreprinderi, mai ales întreprinderile mici şi mijlocii, o abordare simplă, în cinci etape (care cuprinde elemente de gestionare a riscurilor), precum cea prezentată mai jos, ar trebui să funcţioneze la fel de bine.

Etapa 1. Identificarea pericolelor şi a persoanelor expuse

Identificarea surselor posibile de vătămare la locul de muncă şi a lucrătorilor care pot fi expuşi pericolelor.

Etapa 2. Evaluarea riscurilor şi clasificarea acestora în ordine prioritară

Evaluarea riscurilor existente (gravitatea şi probabilitatea unor posibile vătămări…) şi clasificarea acestora în ordine prioritară în funcţie de importanţă.

Etapa 3. Deciderea acţiunilor preventive

Identificarea măsurilor corespunzătoare pentru eliminarea sau ţinerea sub control a riscurilor.

Etapa 4. Adoptarea de măsuri concrete

Adoptarea măsurilor de prevenire şi protecţie pe baza unui plan care stabileşte ordinea de prioritate.

Etapa 5. Monitorizarea şi revizuirea

Evaluarea trebuie revizuită la intervale regulate, pentru a asigura o actualizare permanentă.

Însă, este important de ştiut faptul că există şi alte metode care funcţionează la fel de bine, mai ales în cazul unor riscuri şi circumstanţe mai complexe. Tipul de abordare aplicat pentru evaluare va depinde de:

 • felul locului de muncă (de exemplu, un loc de muncă fix sau unul care implică deplasarea)

 • tipul procesului (de exemplu, operaţiuni repetate, procese de dezvoltare/schimbare, munca la cerere)

 • sarcina realizată (de exemplu, sarcini repetate, ocazionale sau cu un grad ridicat de risc)

 • complexitatea tehnică.

În unele cazuri, poate fi potrivit un singur exerciţiu care să acopere toate riscurile sau activitatea de la locul de muncă. În alte cazuri, este posibil ca diferite abordări să fie potrivite pentru diferite părţi ale unui loc de muncă.

Înregistrarea evaluării riscurilor

Trebuie să se realizeze o înregistrare a rezultatelor evaluării riscurilor la locul de muncă. O astfel de înregistrare poate fi utilizată ca bază pentru:

 • transmiterea informaţiilor către persoanele interesate;

 • monitorizarea după evaluare, pentru a verifica dacă au fost implementate măsurile necesare;

 • prezentarea de probe autorităţilor de control;

 • orice revizuire în cazul în care se modifică condiţiile de muncă.

Se recomandă înregistrarea a cel puţin următoarelor informaţii:

 • numele şi funcţia persoanei/persoanelor care a/au efectuat examinarea;

 • pericolele şi riscurile identificate;

 • grupurile de lucrători care se confruntă cu riscuri specifice;

 • măsurile de protecţie necesare;

 • informaţii privind implementarea măsurilor, cum ar fi numele persoanei responsabile şi data;

 • informaţii referitoare la reglementări ulterioare privind monitorizarea şi revizuirea, inclusiv termene şi persoane implicate;

 • informaţii referitoare la implicarea lucrătorilor şi reprezentanţilor acestora în procesul de evaluare a riscurilor.

Înregistrarea evaluărilor trebuie să se facă prin consultarea şi cu participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora şi adusă la cunoştinţa acestora. În orice caz, lucrătorii în cauză ar trebui să fie informaţi cu privire la rezultatul fiecărei evaluri care are legătură cu staţia lor de lucru, şi cu privire la măsurile care trebuie să fie luate în urma evaluării.