You are here

Partenerii sociali sectoriali

Dialogul social desemnează dezbaterile, consultările, negocierile și acțiunile comune la care participă organizații care reprezintă cele două părți ale unui sector industrial (angajatorii și lucrătorii).

EU-OSHA lucrează îndeaproape cu comitetele de dialog social sectorial ale UE, pentru a dezvolta instrumente OiRA specifice anumitor sectoare (în principal în limba engleză și cu referire la directivele UE relevante), cu scopul de a le adapta la contextele naționale într-o a doua etapă.