Scopul evaluarii riscurilor

Angajatorii au responsabilitatea generală de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Scopul realizării unei evaluări a riscurilor este de a permite angajatorilor să adopte măsurile necesare pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor lor.

Aceste măsuri cuprind:

  • prevenirea riscurilor profesionale;

  • informarea lucrătorilor;

  • instruirea lucrătorilor;

  • asigurarea organizării şi a mijloacelor corespunzătoare pentru implementarea măsurilor necesare.

În timp ce scopul evaluării riscurilor cuprinde prevenirea riscurilor profesionale, acesta trebuind să fie obiectivul permanent, aceasta nu va putea fi întotdeauna pusă în practică. În cazul în care nu este posibilă eliminarea riscurilor, acestea trebuie să fie reduse, iar riscurile reziduale controlate. Într-o etapă ulterioară, ca parte din programul de revizuire, un astfel de risc rezidual va fi reevaluat şi se poate reexamina posibilitatea de eliminare a riscurilor, poate în lumina cunoştinţelor noi.

Evaluarea riscurilor ar trebui să fie structurată şi aplicată astfel încât să ajute angajatorii în sensul următor:

  • să identifice pericolele generate la locul de muncă şi să evalueze riscurile asociate cu aceste pericole, să stabilească măsurile care trebuie luate pentru a proteja sănătatea şi securitatea angajaţilor lor şi a altor lucrători, ţinând cont de cerinţele legislative;;

  • să evalueze riscurile pentru a face cea mai bine informată selecţie a echipamentelor de lucru, a substanţelor sau a preparatelor chimice folosite, dotarea locului de muncă şi organizarea muncii;

  • să verifice caracterul corespunzător al măsurilor puse în aplicare;

  • să stabilească prioritatea activităţilor dacă, în urma evaluării, se descoperă că sunt necesare şi alte măsuri;

  • să îşi dovedească lor, autorităţilor competente, lucrătorilor şi reprezentanţilor lor că au fost luaţi în considerare toţi factorii legaţi de muncă şi că s-a luat o hotărâre valabilă în legătură cu riscurile şi măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii şi a securităţii;

  • să se asigure că măsurile de prevenire şi metodele de lucru şi de producţie, care sunt considerate necesare şi puse în aplicare în urma unei evaluări a riscurilor, asigură obţinerea de îmbunătăţiri la nivelul protecţiei lucrătorului.