Svrha procjene rizika

Poslodavci na svakom radnom mjestu imaju opću dužnost osigurati sigurnost i zdravlje radnika u svakom aspektu povezanom s njihovim radom. Svrha izvršavanja procjene rizika jest da se poslodavcu omogući poduzimanje potrebnih mjera za zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika.

Te mjere obuhvaćaju sljedeće:

  • sprečavanje rizika povezanih s radom;

  • pružanje informacija radnicima;

  • osiguranje obuke radnicima;

  • omogućavanje organizacije i sredstava za provođenje potrebnih mjera.

Iako svrha procjene rizika obuhvaća sprečavanje rizika povezanih s radom i to bi uvijek trebao biti cilj, navedeno neće uvijek biti moguće u praksi. U slučajevima kada uklanjanje rizika nije moguće, potrebno je smanjiti rizike i kontrolirati preostale rizike. U kasnijoj se fazi ti preostali rizici ponovno procjenjuju u okviru programa provjere i može se razmotriti mogućnost uklanjanja rizika u pogledu novih saznanja.

Procjena rizika treba se strukturirati i primjenjivati na način da pomogne poslodavcima:

  • identificirati opasnosti koje nastaju na radu i procijeniti rizike povezane s tim opasnostima, utvrditi mjere koje je potrebno uvesti za zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika i ostalih radnika, pritom uzimajući u obzir zakonodavne zahtjeve;

  • procijeniti rizik da bi se mogao izvršiti informirani odabir opreme za rad, kemijskih tvari i pripravaka koji se upotrebljavaju te uređenje radnog mjesta i organizacija rada;

  • provjeriti prikladnost uvedenih mjera;

  • odrediti prioritetne radnje ako se na temelju procjene utvrdi da su potrebne daljnje mjere;

  • dokazati njima samima, nadležnim tijelima, radnicima i njihovim predstavnicima da su uzeti u obzir svi čimbenici važni za rad i da je donesena informirana i ispravna odluka o rizicima i mjerama koje su potrebne za zaštitu zdravlja i sigurnosti;

  • osigurati da preventivne mjere te radne i proizvodne metode, koje se smatraju potrebnima i koje su uvedene nakon procjene rizika, omogućuju poboljšanje razine zaštite radnika.