Bezplatné riešenia pre špecifické sektory, ktoré sprevádzajú zamestnávateľov povinnými postupmi hodnotenia rizík v oblasti zdravia a bezpečnosti.
Bezpečnostné a zdravotné riziká pri práci existujú – existujú však aj jednoduché a bezplatné riešenia na ich hodnotenie a predchádzanie!

Najnovšie správy

Obrázok

How to use OiRA tools to prevent musculoskeletal disorders

The Bulgarian Ministry of Labour and Social Policy in cooperation with the General Labour Inspectorate is organising a regional event to introduce risk assessment with OiRA, having a special focus on musculoskeletal disorders. Zobraziť viac
National OiRA partners from all over Europe are constantly working on developing tools and making them known to the…
Psychosocial risk factors are a significant cause of ill-health in many workplaces. As well as their adverse effect on …
Teachers face psychosocial as well as physical risks, whether at pre-school, primary, secondary or university level.…