Δωρεάν λύσεις ανά τομέα για την καθοδήγηση των εργοδοτών στα στάδια της υποχρεωτικής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία είναι υπαρκτοί - εξίσου υπαρκτές είναι εύκολες και δωρεάν λύσεις για την εκτίμηση και την πρόληψή τους!

Τελευταία νέα

Εικόνα

French legislation recommends OiRA for workplace risk assessment

Big good news coming from France put the Online interactive Risk Assessment (OiRA) platform in the spotlight. 

A newly enacted French legislation focusing on occupational health and prevention, recommends OiRA as one of the tools for carrying out risk assessment. Another important recognition of the potential of OiRA in contributing to safer and healthier working…

How can companies from across 30 activity sectors guarantee safe and healthy working conditions for their employees?…
National OiRA partners from all over Europe are constantly working on developing tools and making them known to the…
Assessing occupational safety and health risks in a free, easy and intuitive manner is gaining speed in Croatia. Small…

Υλικό προώθησης

Πρόσφατο υλικό

OiRA update - May 2022

Χώρα
EU level
Εμφάνιση περισσότερων

OiRA update - Summary 2021

Εμφάνιση περισσότερων