Δωρεάν λύσεις ανά τομέα για την καθοδήγηση των εργοδοτών στα στάδια της υποχρεωτικής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία είναι υπαρκτοί - εξίσου υπαρκτές είναι εύκολες και δωρεάν λύσεις για την εκτίμηση και την πρόληψή τους!

Εργαλεία OiRA

Πρόσφατα εργαλεία

Τελευταία νέα

Εικόνα

Conducting risk assessments in Klaipeda with the assistance of OiRA

Did you know that there are over 20 Online interactive Risk Assessment (OiRA) tools available in Lithuania, covering a wide range of sectors such as construction, cleaning services, manufacturing or motor vehicles, among others?An event taking place on 3 October in Klaipeda and organised by EU-OSHA’s Lithuanian focal point, State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija, is showcasing all these tools and demonstrating their functionality to representatives from small and medium-sized…
Woodworking and carpentry are sectors going along with high-risks. Workers are exposed to mechanical risks stemming for…
Violence from third parties, such as customers, patients, pupils or members of the public impacts a wide range of…
The European Year of Skills is launched on Europe Day, 9 May 2023, by the European Commission. The year, which will…

Υλικό προώθησης

Πρόσφατο υλικό

OiRA update - September

Εμφάνιση περισσότερων

Risk assessment using OiRA at French workplaces: a qualitative study

Εμφάνιση περισσότερων

Case study: strategic partnerships to promote OiRA tools in Cyprus

Εμφάνιση περισσότερων