Δωρεάν λύσεις ανά τομέα για την καθοδήγηση των εργοδοτών στα στάδια της υποχρεωτικής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία είναι υπαρκτοί - εξίσου υπαρκτές είναι εύκολες και δωρεάν λύσεις για την εκτίμηση και την πρόληψή τους!

Τελευταία νέα

Εικόνα

Greece: hospitality students learn the importance of effective risk assessment with OiRA tools

The Department of Tourism Management of the University of West Attica, in cooperation with the Greek national focal point, provides an online OiRA (Online interactive Risk Assessment) training seminar for students and teaching personnel on 29 November 2022, with emphasis on the tools especially developed for the hotel, café and restaurant (HORECA) sectors. Attendees will first be introduced to the basic principles of occupational safety and health (OSH), the national OSH system and relevant…
Shop workers are vulnerable at work as they face a number of safety and health risks caused by repetitive motions,…
Given the importance of improving the working conditions of hairdressers and barbers, our Portuguese focal point host a…
The processes used in the leather tanning industry involve exposure to a wide range of chemicals that affect workers’…

Υλικό προώθησης

Πρόσφατο υλικό

OiRA update - November 2022

Εμφάνιση περισσότερων

OiRA update - Summary 2021

Εμφάνιση περισσότερων