Δωρεάν λύσεις ανά τομέα για την καθοδήγηση των εργοδοτών στα στάδια της υποχρεωτικής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία είναι υπαρκτοί - εξίσου υπαρκτές είναι εύκολες και δωρεάν λύσεις για την εκτίμηση και την πρόληψή τους!

Εργαλεία OiRA

Πρόσφατα εργαλεία

Τελευταία νέα

Εικόνα

Learning by example from Cyprus: the power of raising OSH awareness through OiRA

11 OiRA tools tailored for various activity sectors in Cyprus offer a wonderful opportunity for micro, small, and medium-sized companies and organisations to conduct their risks assessments in a quick and reliable way. But how does this opportunity reach out to as many workplaces as possible? The answer lies in the ambitious and thoughtfully implemented promotional strategy with a broad cross-sectoral approach rolled out by the Cypriot OiRA Partner with the help of EU-OSHA during the last few…
How can micro and small enterprises (MSEs) embark on a long-term sustainable risk assessment path? Let’s learn about…
OiRA, the Online interactive Risk Assessment project is now close to reaching 330 sectoral tools in various EU…
Agriculture is among the most dangerous job sectors in Europe. Farmers are exposed to a wide range of risks such as…

Υλικό προώθησης

Πρόσφατο υλικό

OiRA update - March 2023

Εμφάνιση περισσότερων

OiRA update - Summary 2022

Εμφάνιση περισσότερων

OiRA update - Summary 2021

Εμφάνιση περισσότερων