Δωρεάν λύσεις ανά τομέα για την καθοδήγηση των εργοδοτών στα στάδια της υποχρεωτικής εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία είναι υπαρκτοί - εξίσου υπαρκτές είναι εύκολες και δωρεάν λύσεις για την εκτίμηση και την πρόληψή τους!

Εργαλεία OiRA

Πρόσφατα εργαλεία

Τελευταία νέα

Εικόνα

How to use OiRA tools to prevent musculoskeletal disorders

The Bulgarian Ministry of Labour and Social Policy in cooperation with the General Labour Inspectorate is organising a regional event to introduce risk assessment with OiRA, having a special focus on musculoskeletal disorders. Εμφάνιση περισσότερων
National OiRA partners from all over Europe are constantly working on developing tools and making them known to the…
Psychosocial risk factors are a significant cause of ill-health in many workplaces. As well as their adverse effect on …
Teachers face psychosocial as well as physical risks, whether at pre-school, primary, secondary or university level.…

Υλικό προώθησης

Πρόσφατο υλικό