You are here

State Labour Inspectorate of the Republic of Latvia - Läti

Kontaktteave
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010
Riga
Läti
Dedicated OiRA website:
Toggle filterClear filter
OiRA Tools
Covid19 A - 72.jpg
01/09/2020
Üldised töövahendid / riskiomased aspektid
Läti
läti

COVID-19

taxi driver_A - 72.jpg
26/06/2020
Ühistransport ja reisijatevedu
Läti
läti

Passenger land transport – taxi drivers

This tool is intended for companies providing taxi services. The sector is characterized by multiple risk factors such as poor ergonomics leading to pain and musculoskeletal disorders, psychosocial aspects like dealing with difficult clients or violence, manual lifting of heavy weights etc.

The tool includes tips on how to better prevent employees from the risks identified. It includes tips on reduction of workload and improvement of work organization. It helps reducing accidents at work and enables better prevention against occupational diseases. Using the tool contributes to keeping workers healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic pasažieru pārvadāšanu ar taksometriem. Tā ir nozare, kurā par darba drošību runā reti. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – ergonomiskie riska faktori, kas izraisa sāpes un dažādu ķermeņa daļu pārslodzi, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, psihoemocionālā pārslodze, fiziska un emocionāla vardarbība u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par slodzes samazināšanu, labāku darbu organizēšanu u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt gan no arodslimībām, gan nelaimes gadījumiem. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus taksometru vadītājiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

View all the tools
Promotional resources
OiRA video for Latvia.PNG
09/07/2018
EU level
Infograafikud, videod ja muu audiovisuaalne materjal

inglise

OiRA video for Latvia

The OiRA video for Latvia highlights safety and health risk assessment as the approach for the prevention of work related accidents and illnesses at the workplace.
View all
Uudised
advantage online tools_A - 300.jpg
03/09/2020
Latvia and the Czech Republic have been publishing new tools to prevent the spread of COVID-19 at the workplace. In addtion the Czech OiRA partner launched a generic risk assessment tool and a tool focused on forklifts.Lisateave
5-11 F-A 300.jpg
26/06/2020
The Latvian State Labour Inspectorate just published two new OiRA toolsLisateave
View all
OiRA Tools
Covid19 A - 72.jpg
01/09/2020
Üldised töövahendid / riskiomased aspektid
Läti
läti

COVID-19

taxi driver_A - 72.jpg
26/06/2020
Ühistransport ja reisijatevedu
Läti
läti

Passenger land transport – taxi drivers

This tool is intended for companies providing taxi services. The sector is characterized by multiple risk factors such as poor ergonomics leading to pain and musculoskeletal disorders, psychosocial aspects like dealing with difficult clients or violence, manual lifting of heavy weights etc.

The tool includes tips on how to better prevent employees from the risks identified. It includes tips on reduction of workload and improvement of work organization. It helps reducing accidents at work and enables better prevention against occupational diseases. Using the tool contributes to keeping workers healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic pasažieru pārvadāšanu ar taksometriem. Tā ir nozare, kurā par darba drošību runā reti. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – ergonomiskie riska faktori, kas izraisa sāpes un dažādu ķermeņa daļu pārslodzi, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, psihoemocionālā pārslodze, fiziska un emocionāla vardarbība u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par slodzes samazināšanu, labāku darbu organizēšanu u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt gan no arodslimībām, gan nelaimes gadījumiem. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus taksometru vadītājiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-22 F-A 300.jpg
26/06/2020
Toiduainete ja jookide tootmine
Läti
läti

Manufacture of food products

This tool is intended for companies processing food. Typically, occupational health and safety in this sector covers safety aspects caused by working with equipment. However, this sector is characterized by multiple risk factors such as: poor ergonomics including poor work postures, repetitive movements, manual lifting of heavy weights, organic dust, chemicals used for cleaning and disinfection etc.

The tool includes tips on reduction of workload and improvement of work organization, fire safety, workplace ergonomics etc. It helps reducing accidents at work and enables better prevention against occupational diseases. Using the tool contributes to keep workers healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts pārtikas rasošanas uzņēmumiem. Šajā nozarē bieži tiek runāts par nelaimes gadījumiem, kuru cēlonis ir darbs ar aprīkojumu vai karstām virsmām. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – ergonomiskie riska faktori, kas saistīti ar neērtām darba pozām, darbu stāvus, vienveidīgām kustībām dažādās ķermeņa daļās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, dabiskas izcelsmes putekļiem, dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļiem u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par slodzes samazināšanu, labāku darbu organizēšanu, ugunsdrošību, darba vietu iekārtošanu u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt gan no arodslimībām, gan nelaimes gadījumiem. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus pārtikas ražošanā nodarbinātajiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-28 F-A 300.jpg
03/06/2020
Puidutöötlus ja seonduv tegevus
Läti
läti

Woodworking

 

This tool is intended for wood-working companies. Typically, occupational health and safety in this sector is often associated with safe use of equipment. However, this sector is characterized by multiple other risk factors such as: noise, vibration, dust, hazardous chemicals, unfavourable temperatures, painful postures, heavy physical load etc.

The tool includes tips on reduction of wood dust in the workplace, ergonomics, work equipment, personal protective equipment, etc. By following the measures proposed, the tool helps repventing workplace accidents resulting from unsafe equipment, reducing the load for the back and joints, eliminating hearing loss due to high noise levels, as well as to introducing the main principles of fire protection and much more. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in wood working companies. Using this tool can contribute to keep your workers healthy, motivated and with good work ability.

 

Šis rīks ir paredzēts kokapstrādes uzņēmumiem. Tā ir nozare, kurā visbiežāk runā par bīstamu darbu, kura rezultātā var iegūt smagas traumas. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – mehāniskas dabas riski, ko izraisa dažāda darba aprīkojuma izmantošana, troksnis, vibrācija, putekļi un ķīmiskās vielas, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par putekļu koncentrācijas samazināšanu, ergonomiku, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas no nedroša aprīkojuma izmantošanas, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem kokapstrādes uzņēmumos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-11 F-A 72.jpg
08/01/2020
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Läti
läti

Forestry

This tool is intended to companies working in the forestry sector. The sector is characterized by a high proportion of serious and fatal accidents. Besides there are plenty of other risk factors to consider such noise, vibration, unfavourable temperatures, climate changes, painful postures, heavy physical load etc.

The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. Following that it guides the user to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the identified risks.

The tool includes tips on ergonomics, work equipment, personal protective equipment, etc. It allows employees to be protected from accidents resulting from falling trees, to decide on measures to reduce the load on the back and joints, to minimise the risk of hearing loss due to high noise levels, as well as to introduce the main principles of fire protection and much more.

This tool is an easy way to improve working conditions in any company working in the forestry sector. Using this tool can contribute to keeping workers healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic mežizstrādes darbus. Tā ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – mehāniskas dabas riski. ko izraisa dažāda darba aprīkojuma izmantošana, troksnis, vibrācija, darbam nepiemērotas temperatūras, klimatisko apstākļu izmaiņas, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomiku, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas no krītošiem kokiem, samazināt slodzi mugurai un locītavām, novērst trokšņa radīto dzirdes pasliktināšanos, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem mežizstrādes uzņēmumos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-39 F-A 72.jpg
08/01/2020
Sport ja vaba aeg
Läti
läti

Fitness centres

This tool is intended for fitness centres. Workplaces in fitness centres can be characterized by multiple risk factors such as work with complicated and demanding clients, long working hours, voice strain, physically demanding tasks such as moving of heavy weights etc.

The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, subsequently it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risks.

The tool further includes tips on reduction of stress and fatigue, ergonomics, physical security of employees, working with clients and workplace health promotion.

The tools and the proposed solutions enable employers to prevent work accidents, to reduce the physical workload of employees and to introduce the main principles of fire protection and much more.

Using this tool can contribute to keeping employees healthy, motivated and with good work ability.

...

pharmacies_A - 72.jpg
08/01/2019
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Läti
läti

Pharmacies

This tool is intended for pharmacy shops. Workplaces in pharmacy shops can be characterized by multiple risk factors such as: work with complicated clients, stealing of goods, prolonged standing, computer work with complex and slow systems, long working hours, chemical substances etc. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. It allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce identified risks. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on reduction of stress and fatigue, ergonomics, physical security of employees, work with clients and workplace health promotion. These tips facilitate proper accident prevention, reduction the load for the back and joints, as well as to introducing the main principles of fire protection etc. The tool is an easy way to improve working conditions for workers in pharmacy shops. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts dažāda aptiekām.  Aptiekās ir darba vietas, kurās raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – darbs ar sarežģītiem klientiem, preču nozagšanas risks, ilgstoša atrašanās stāvus, darbs pie datora ar sarežģītām un lēndarbīgām sistēmām, garas darba stundas, nogurums, ķīmiskās vielas un maisījumi u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti ne tikai padomi par stresa un noguruma samazināšanu, ergonomiku, darbinieku fiziskās  drošības uzlabošanu un darbu ar klientiem, bet arī par veselības veicināšanu darba vietās. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no dažāda veida nelaimes gadījumiem, samazināt slodzi, īstenot svarīgākos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem, kas strādā aptiekās, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-14 F-A 72_2.jpg
03/09/2018
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Läti
läti

Doctor's practice

This tool is intended for small health care establishments (e.g. general physicians, dentists etc.). These workplaces can be characterized by multiple risk factors such as: biological risks related to sharp injuries, office work, working in awkward postures for long hours, fatigue, burn-out, chemicals etc.

The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on reduction of stress and fatigue, ergonomics, fire safety, ionizing radiation and workplace health promotion. These tips prevent employees from identified risks, reduce the load for the back and joints, introduce the main principles of fire protection etc.

The tool is an easy way to improve working conditions for workers in health care. Using this tool contributes to keep workers healthy, motivated and with good work ability.

...

1-37 F-A 72_0.jpg
16/01/2018
Autotransport, levitamine ja logistika
Läti
läti

Road transport

This tool is intended for companies working in road transport. This sector is characterized by multiple risk factors such as: traffic accidents, work in awkward postures for long hours, fatigue, work at height, moving heavy objects etc. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. It allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risks. Users are encouraged to implement the proposed preventive measures for each risk identified. The tool includes tips on ergonomics, work organization, personal protective equipment, and many more. These solutoins are meant to reduce traffic accidents, reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection etc. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in road transport. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas nodrošina autotransporta pakalpojumus.  Tā ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – ceļu satiksmes negadījumi, ilgstoša atrašanās vienā un tajā pašā pozā, garas darba stundas, nogurums, darbs augstumā, smagu priekšmetu pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti ne tikai padomi par ergonomiku, darba laika organizāciju, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, bet arī par veselības veicināšanu darba vietās. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no ceļu satiksmes un cita veida nelaimes gadījumiem, samazināt slodzi, īstenot svarīgākos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus šoferiem - tālbraucējiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

2-3 F-A 72.jpg
13/11/2017
Ehitus ja hooldus
Läti
läti

Construction

This tool is intended for companies which perform construction works indoors. This sector is characterised by multiple risk factors, including work at height, hand injuries, different types of dusts, various harmful effects of chemical substances, noise, work in awkward postures and heavy object lifting and moving. It starts with the identification of hazards and it assesses the level of risk, allowing end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the risk(s). The tool also includes tips on ergonomics, work equipment and personal protective equipment. These allow employees to protect themselves from accidents resulting from falls from heights and, at the same level, to reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection and so on. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in the construction sector and its use can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic būvdarbus telpās (piemēram, dzīvokļu remonts). Tā ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – darbs augstumā, roku traumas, vairāku veidu putekļi, dažādu kaitīgu ķīmisko vielu iedarbība, troksnis, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomiku, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas krītot no augstuma vai vienā līmenī, samazināt slodzi mugurai un locītavām, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem būvobjektos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

 

guest house_A - 72_0.jpg
08/11/2016
Hotellid, restoranid, toitlustus
Läti
läti

HORECA Guest houses

This tool is intended to accommodation companies, such as hotels and guest houses. In these companies there are different risk factors - different washing and cleaning tasks, work in uncomfortable positions as cleaning guest rooms and deck beds, night work and working on holidays period, direct contact with (including frustrated drunk existing) customers, etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! This tools includes tips on easy job placement work in kitchens, ideas for reducing the load on housemaids, fire and evacuation organization, etc. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in guest houses and hotels. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.  

 

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas izmitina viesus, piemēram, viesnīcām un viesu mājām. Šajos uzņēmumos iespējami dažādi darba vides riska faktori – dažādu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu iedarbība, darbs neērtās pozās, uzkopjot viesu istabas un klājot gultas, darbs naktīs un svētkos, tiešs kontakts ar (t.sk. neapmierinātiem, alkohola reibumā esošiem) klientiem u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ērtu darba vietu iekārtošanu darbam virtuvēs, idejas slodzes samazināšanai istabenēm, ugunsdrošības un evakuācijas organizācijai u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus viesu māju un viesnīcu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-5 F-A 72_5.jpg
08/11/2016
Mootorsõidukite remont ja seonduv tegevus
Läti
läti

Vehicles: Car & heavy loads vehicles repair

This tool is intended to companies engaged in car repair and car maintenance activities. This sector is characterized by multiple risk factors such as: working in car pits, hand injuries, welding spray and various harmful effects of chemical substances, noise, dust, work in awkward postures, heavy object lifting and moving, etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures!  The tool includes tips on ergonomics, work equipment, personal protective equipment, etc. They allow employees to protect from accidents resulting from slipping, reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection and so on. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in car repair shops. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic automašīnu apkopes un remontē tās. Tā ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – iekrišana atvērtā autoremontbedrē, roku traumas, metināšanas aerosols un dažādu kaitīgu ķīmisko vielu iedarbība, troksnis, putekļi, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomiku, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas paslīdot vai aizķeroties, samazināt slodzi mugurai un locītavām, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem  autoservisos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

beauty salon_A - 72.jpg
08/11/2016
Juuksurid ja ilusalongid
Läti
läti

Personal services – beauty saloons

This tool is intended to beauty salons establishments having to deal with many different occupational risk factors - contact with customers, inadequate lighting and microclimate, work in awkward postures, repetitive movements, nail fungal exposure, frequent contact with water and wet items, etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on how to protect employees from burns, to reduce the load of the spine and joints, it also includes an introduction on the main principles of fire safety and on how to prevent damage to the skin hand. This tool is an easy way to improve working conditions in beauty salons. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts skaistumkopšanas uzņēmumiem, kuros iespējama dažādu darba vides riska faktoru iedarbība - kontakts ar klientiem, nepiemērots apgaismojums un mikroklimats, darbs neērtās pozās, vienveidīgas kustības, nagu sēnīšu iedarbība , biežs kontakts ar ūdeni un mitriem priekšmetiem u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par to, kā pasargāt darbiniekus no apdedzināšanās, strādājot ar dažādām iekārtām, kā samazināt slodzi mugurai un locītavām, kā ieviest galvenos ugunsdrošības principus un novērst roku ādas bojājumus. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem  skaistumkopšanas salonos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-4 F-A 72.jpg
30/09/2016
Hotellid, restoranid, toitlustus
Läti
läti

Cafes and restaurants

This tool deals with different types of companies within the food catering sector. It can be used by restaurants, bistros, cafes, bars etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eDon't forget to implement identified preventive measures! This tool is an easy way to improve working conditions of workers in catering sector. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts dažādiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Rīku var izmantot gan pusdienu restorāni, gan bistro, gan kafejnīcas, gan bāri u.c. uzņēmumi, kuros gatavo ēst un pasniedz to klientiem. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ērtas darba vietas iekārtošanu, darbam ar nažiem un dažādo virtuves tehniku, idejas slodzes samazināšanai viesmīļiem, ugunsdrošības un evakuācijas organizācijai u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-10 F-A 72_2.jpg
30/09/2016
Haridus
Läti
läti

Educational Establishments

This tool deals with educational establishments where health and safety is related both to teachers and students. it starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for prevention of slips, trips and falls, reduction of voice overload and examples of good working postures to avoid back and joint pain. This tool is an easy way to improve working conditions of teachers.  Using this tool can contribute to keeping them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts izglītības iestādēm, kurās par drošību un veselību jādomā gan no pedagogu, gan izglītojamo aspekta. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par to, kā novērst paslīdēšanu un paklupšanu, kā samazināt balss pārslodzi un kā strādāt ērtā darba pozā, lai pedagogiem nesāpētu mugura un locītavas. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus izglītības iestāžu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-7 F-A 72_1.jpg
30/09/2016
Hulgi- ja jaekaubandus
Läti
läti

Commercial shops

This tool deals with different types of shops. It can be used by rural single small shops in the countryside as well as so-called chain shops and shops located in big shopping malls. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it helps end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for ergonomic workplaces, main principles of fire safety and evacuation, advice for manual lifting of heavy weights as well as safe principles working with cash and valuables in order to reduce thefts etc.  This tool is an easy way to improve working conditions of workers in shops.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts dažādiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Rīku var izmantot gan nelieli lauku veikaliņi, gan veikalu ķēdes, gan uzņēmumi, kas izvietoti lielveikalu telpās.  Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par darba vietas iekārtošanu, ugunsdrošības un evakuācijas organizāciju, padomi smagumu pārvietošanai, rīcībai ar skaidru naudu un vērtīgām precēm, lai samazinātu zādzību skaitu. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus veikalu darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

agricolture_A - 72_2.jpg
30/09/2016
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Läti
läti

Agriculture

This tool deals with agriculture which can be characterized by a huge amount of various risk factors - contact with animals, work with heavy agricultural equipment, exposure to various chemicals, seasonal work, prolonged working hours etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for prevention of accidents related to work with animals, reduce workload on back and joints, implement fire safety principles and eliminate fall risks. This tool is an easy way to improve working conditions of agricultural workers.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts lauksaimniecības uzņēmumiem, kuros iespējami ļoti daudzi un dažādi riska faktori - kontakts ar dzīvniekiem, darbs ar lauksaimniecības tehniku, saskare ar dažādām ķīmiskām vielām, sezonas darbs, garas darba stundas u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par to, kā pasargāt darbiniekus no savainošanās, kopjot dzīvniekus, kā samazināt slodzi mugurai un locītavām, kā ieviest galvenos ugunsdrošības principus un novērst kritiena riskus. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem, lauksaimniecībā, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-6 F-A 72_4.jpg
30/09/2016
Puhastusteenused
Läti
läti

Cleaning

This tool deals with cleaning work. Cleaning is performed in different work environments in various kinds of buildings and territories. Therefore the types of risks to which cleaning workers are exposed are not only related to the specific job they are doing, but also caused by specific situations in the premises they work in. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for ergonomics, equipment, personal protective equipment etc. This tool is an easy way to improve working conditions of workers employed in cleaning sector.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas sniedz telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumus. Šādi darbi tiek veikti dažādās klientu ēkās un teritorijās, tāpēc darba vides riska faktoru cēloņi var būt saistīti ne tikai ar pašu veicamo darbu, bet arī ar konkrēto ēku vai teritoriju.  Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomiku, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus uzkopšanas darbu veicējiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas

work in office_A - 72_2.jpg
30/09/2016
Kontoritöö ja haldus
Läti
läti

Office work

This tool deals with office work. Examples of companies it covers are accountants and financial consultants, marketing and public relation advisors, architect offices, insurance companies etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows endusers to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for ergonomic workplaces, useful equipment etc. This tool is an easy way to improve working conditions of office workers. Using this tool can contribute to keep workers healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kuru darbu raksturs ir saistīts ar darbu birojā. Piemēram, grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniedzēji, mārketinga un sabiedrisko attiecību aģentūras, arhitektu biroji, apdrošināšanas kompānijas u.c.  Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ērtas darba vietas iekārtošanu, piemērotiem palīglīdzekļiem u.c. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus biroju darbiniekiem, bet ļaut arī saglabāt darbinieku veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

Promotional resources
OiRA video for Latvia.PNG
09/07/2018
EU level
Infograafikud, videod ja muu audiovisuaalne materjal

inglise

OiRA video for Latvia

The OiRA video for Latvia highlights safety and health risk assessment as the approach for the prevention of work related accidents and illnesses at the workplace.
OiRA_Lauksaimnieciba_1.png
21/07/2017
Läti
Plakatid, rullplakatid jne

läti

Use OiRA in Agriculture

This infographic from the Latvian OiRA partner contains a brief explanation about the OiRA tool for the agriculture sector. It is disseminated and used by the State Labour Inspectorate of Latvia across social media, seminars and other OiRA related events at national level to inform the audience about OiRA and the sector. The content includes information about hot to carry out a risk assessment and key messages to encourage the use of the OiRA tool (in Latvian language).
OiRA_Infografika_0.jpg
19/06/2017
Läti
Infograafikud, videod ja muu audiovisuaalne materjal

läti

OiRA infographic

This infographic from the Latvian OiRA partner contains an overall description of OiRA focusing on the tools developed in Latvia and on four key messages. These highlight the main characteristics of OiRA: free & easy to use, solution-oriented & guidance provision (in Latvian language).
Infographic_LV.JPG
07/06/2017
Läti
Infograafikud, videod ja muu audiovisuaalne materjal

läti

Monthly infographics for social media

Example from Latvia for a monthly OiRA figures update for social media.
OiRA - viesnicas.jpg
31/03/2017
Läti
Standardesitlused

läti

OiRA - viesnicas

The 'Hotels and guest houses' OiRA tool for the 'Hotels and restaurants' sector
OiRA - uzkopsana.jpg
31/03/2017
Läti
Standardesitlused

läti

OiRA - uzkopsana

OiRA tool for the 'cleaning' sector in Latvia.
OiRA - skaistumkopsana.jpg
31/03/2017
Läti
Standardesitlused

läti

OiRA - skaistumkopsana

OiRA tool for the 'beauty salons' sector in Latvia.
OiRA - sabiedriska edinasana.jpg
31/03/2017
Läti
Standardesitlused

läti

OiRA - sabiedriska edinasana

'Cafes and restaurants' OiRA tool for the 'hotels and restaurants' sector in Latvia.
OiRA - autoservisi.jpg
31/03/2017
Läti
Standardesitlused

läti

OiRA - autoservisi

'Car services' OiRA tool for the 'car repair' sector in Latvia.
OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai.jpg
22/03/2017
Läti
Standardesitlused

läti

OiRA - Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē

Download the presentation about OiRA delivered during two recent events organised by the State Labour Inspectorate of the Republic of Latvia in collaboration with partners to promote OiRA at the national level. On 14 March a seminar was held together with the Latvian National Centre of Education with the aim to encourage the use of OiRA in offices, educational establishments, small shops, agricultural companies, as well as in vocational training. A week earlier a workshop was also organised in collaboration with Enterprise Europe Network Latvia (EEN Latvia) to promote OiRA among their members.
Uudised
advantage online tools_A - 300.jpg
03/09/2020
Latvia and the Czech Republic have been publishing new tools to prevent the spread of COVID-19 at the workplace. In addtion the Czech OiRA partner launched a generic risk assessment tool and a tool focused on forklifts.Lisateave
5-11 F-A 300.jpg
26/06/2020
The Latvian State Labour Inspectorate just published two new OiRA toolsLisateave
road_transport_LV_DAL.png
18/01/2018
The Latvian State Labour Inspectorate took action and developed an OiRA road transport tool for helping micro and small companies to implement proper risk management.Lisateave
Construction indoors_LV_DAL_2.png
13/11/2017
The State Labour Inspectorate of the Republic of Latvia has developed an OiRA tool for the indoors construction sector to help companies identify and assess the risks in order to carry out preventive actions to eliminate or reduce them.Lisateave
State Labour Inspect_logo_0.jpg
30/07/2016
The State Labour Inspectorate of the Republic of Latvia has developed an OiRA tool for the agriculture sector to help employers identify and assess the risks in order to carry out preventive actions to reduce them.Lisateave