Interaktiivse riskihindamisvahendi (IRAT) võrgustik

Interaktiivse riskihindamisvahendi võrgustikku kuuluvad tööohutuse ja töötervishoiu institutsioonid ja ministeeriumid, kes on välja töötanud interaktiivse riskihindamisvahendi (IRAT). Kuigi nende riskihindamisvahendid võivad olla erinevad, puutuvad kõik need asutused kokku samade ülesannetega, milleks on näiteks mikro- ja väikeettevõtjate aitamine riskide hindamise protsessis, suurima arvu mikro- ja väikeettevõtjateni jõudmine, nende tarkvara pikaajaline hooldamine ja ajakohastamine.