Interaktīvā riska novērtēšanas rīka (<I>Interactive Risk Assessment Tool – IRAT</I>) tīkls

IRAT tīklu veido DDVA institūcijas un ministrijas, kas ir izstrādājušas interaktīvo riska novērtēšanas rīku (IRAT). Lai gan riska novērtēšanas rīki var atšķirties, šīs institūcijas saskaras ar vienām un tām pašām problēmām, piemēram, kā palīdzēt MMU viņu riska novērtēšanas procesā, kā sasniegt iespējami vairāk MMU, kā ilgākā laika posmā uzturēt un atjaunināt programmatūru.