You are here

Nozares sociālie partneri

Sociālais dialogs nozīmē diskusijas, konsultācijas, pārrunas un kopīgu rīcību, kurā iesaistītas organizācijas, kas pārstāv nozares abas puses (darba devējus un darbiniekus).

EU-OSHA cieši sadarbojas ar ES nozaru sociālā dialoga komitejām, lai izstrādātu OiRA rīkus konkrētām nozarēm (galvenokārt angļu valodā un ar atsauci uz atbilstošajām ES direktīvām), ar mērķi tos tālākajā posmā pielāgot valstu kontekstam.

Toggle filter
Coiffure.org
Confederation of European Security Services
EU SHIPSAN ACT Joint Action
European Arts and Entertainment Alliance
European Association of Sport Employers
European Coordination of Independent Producers
European Federation of Cleaning Industries
European Federation of Education Employers
European Trade Union Committee for Education
Hotels, Restaurants & Cafés in Europe
industriAll Europe
International Federation of Actors
International Federation of Musicians
Performing Arts Employers Association League Europe
UNI Global Union
Coiffure.org
Confederation of European Security Services
European Coordination of Independent Producers
European Federation of Cleaning Industries
European Federation of Education Employers
Hotels, Restaurants & Cafés in Europe
EU SHIPSAN ACT Joint Action
European Association of Sport Employers
European Arts and Entertainment Alliance
European Trade Union Committee for Education
industriAll Europe
International Federation of Actors
International Federation of Musicians
Performing Arts Employers Association League Europe
UNI Global Union