Nozares sociālie partneri

Sociālais dialogs nozīmē diskusijas, konsultācijas, pārrunas un kopīgu rīcību, kurā iesaistītas organizācijas, kas pārstāv nozares abas puses (darba devējus un darbiniekus).

EU-OSHA cieši sadarbojas ar ES nozaru sociālā dialoga komitejām, lai izstrādātu OiRA rīkus konkrētām nozarēm (galvenokārt angļu valodā un ar atsauci uz atbilstošajām ES direktīvām), ar mērķi tos tālākajā posmā pielāgot valstu kontekstam.