You are here

Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

infographics.jpg

OiRA-prosjektet, hovedtanken bak OiRA-verktøy og noen konkrete bransjespesifikke OiRA-verktøy kan forklares og promoteres på en engasjerende måte med videoer og infografikker.

Promotional items

Foldere og brosjyrer kan benyttes til å spre informasjon om OiRA og nye OiRA-verktøy til et bredt publikum. De tilbyr fiffige oppsummeringer av sentral informasjon, slik at brukerne med kun et øyekast får vite hva OiRA-verktøy handler om, samt hvordan de får tilgang til disse.

presentations.jpg

Våre standard presentasjoner av OiRA er en praktisk ressurs for OiRA-partnere, og for enhver som måtte være interessert i OiRA konkret eller interaktive risikovurderingsverktøy generelt.

case-studies.jpg

Saksstudier om implementering av OiRA i ulike medlemsland utgjør et sterkt argument for bruk av slike verktøy. De retter fokuset på konkrete emner, som etablering av partnerskap for å nå brukere eller promotering og utvikling av OiRA-verktøy.

Flyer

Våre veiledninger og håndbøker er ment som en støtte til OiRA-partnere og deres mellommenn under hele prosessen med utvikling og promotering av deres OiRA-verktøy.

Poster

Postere, bannere og annet materiell benyttes til å vekke oppmerksomhet ved å formidle et klart budskap og invitere potensielle brukere til å dra nytte av OiRA-verktøy for å håndtere yrkesrisiko.