IRAT-netwerk (Interactive Risk Assessment Tool)

Het IRAT-netwerk bestaat uit instanties en ministeries, verantwoordelijk voor VGW, die een interactieve risicobeoordelingstool (IRAT, interactive risk assessment tool) hebben ontwikkeld. Hoewel hun risicobeoordelingstools misschien verschillen, staan al deze instanties voor dezelfde uitdagingen, zoals: micro- en kleine ondernemingen te helpen bij het risicobeoordelingsproces; zo veel mogelijk micro- en kleine ondernemingen trachten te bereiken; hun software op lange termijn te onderhouden en bij te werken.