OiRA-gemeenschap

De OiRA-gemeenschap bestaat uit organisaties en personen die OiRA-tools ontwikkelen. Zij streeft ernaar de ontwikkeling van OiRA-tools te vergemakkelijken door de uitwisseling van tools, kennis en goede praktijken te stimuleren, samenwerking te bevorderen, bestaande betrekkingen binnen de gemeenschap te versterken en nieuwe betrekkingen aan te gaan.

Wie zijn de leden van de OiRA-gemeenschap?

 • Sectorale sociale partners op EU- en nationaal niveau (werkgevers- en werknemersorganisaties);

 • EU- en nationale instanties (ministeries, arbeidsinspecties, instanties voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), enz.).

De gemeenschapsleden hebben regelmatig contact met EU-OSHA, komen eenmaal per jaar bijeen om informatie en ervaringen te delen en werken samen door de inhoud van OiRA-tools, promotiemateriaal, enzovoorts, te delen.


Wilt u betrokken zijn bij de OiRA-gemeenschap?

Alle leden verbinden zich ertoe:

 • OiRA-tools te ontwikkelen of bestaande OiRA-tools aan te passen aan specifieke sectoren en aan de nationale wetgeving;

 • de eindgebruikers (werkgevers en werknemers van micro- en kleine ondernemingen of organisaties) te betrekken om ervoor te zorgen dat OiRA-tools aan de werkelijke behoeften van de eindgebruikers beantwoorden (vooral in de testfase);

 • de inhoud van OiRA-tools regelmatig bij te werken;

 • OiRA-tools te verspreiden en, voor zover mogelijk, ondersteuning te bieden aan de eindgebruikers;

 • samen te werken met EU-OSHA en feedback te geven over de toolgenerator, de materialen en het verspreidingsmodel;

 • deel te nemen aan evaluaties van het OiRA-project (onder leiding van EU-OSHA);

 • de OiRA-tools die zij ontwikkelen, evenals de ervaringen en kennis die zij tijdens het proces opdoen, met andere leden van de OiRA-gemeenschap te delen.


Wilt u betrokken zijn bij de OiRA-gemeenschap?

 • Men is algemeen van mening dat er op EU-niveau moet worden samengewerkt aan de ontwikkeling van risicobeoordelingstools, vooral in tijden van economische crisis en beperkte middelen.

 • OiRA maakt het bundelen van inspanningen en middelen op EU-niveau mogelijk: de leden van de OiRA-gemeenschap bouwen voort op wat andere leden doen of al hebben ontwikkeld.

 • OiRA bevordert de samenwerking tussen Europese en nationale leden en onderzoekers van de OiRA-gemeenschap.

 • Het project leidt tot het bouwen van bruggen, het versterken van samenwerkingen en het opzetten van nieuwe manieren om informatie uit te wisselen.


Wilt u betrokken zijn bij de OiRA-gemeenschap?

Als u een sociale partner of een nationale instantie of autoriteit bent en u bij OiRA betrokken wilt zijn, nodigen wij u uit eerst het OiRA-memorandum van overeenstemming te lezen, dat de basis vormt voor de samenwerking met EU-OSHA (en dat alle leden van de OiRA-gemeenschap moeten ondertekenen). Als u belangstelling hebt, kunt u vervolgens contact opnemen met uw nationale focal point om dit door te geven.

In het kader van het OiRA-partnerschapsbeleid wordt prioriteit gegeven aan EU-organisaties en EU-lidstaten. EU-OSHA biedt niet tot de EU behorende organisaties en landen de mogelijkheid gratis de OiRA-toolgenerator (een webapplicatie voor het ontwikkelen van risicobeoordelingstools) te downloaden.

Houd er rekening mee dat:

 • voor het gebruik van deze software kennis van Plone is vereist;

 • EU-OSHA de software voortdurend bijwerkt;

 • de broncode van de OiRA-applicatie wordt aangeboden onder de General Public License.