You are here

Sectorale sociale partners

Sociale dialoog verwijst naar besprekingen, raadplegingen, onderhandelingen en gezamenlijke acties waarbij de organisaties betrokken zijn die de twee kanten van de industrie (werkgevers en werknemers) vertegenwoordigen.

EU-OSHA werkt nauw samen met de Europese comités voor de sectorale sociale dialoog om OiRA-tools voor specifieke sectoren te ontwikkelen (voornamelijk in het Engels en met verwijzing naar de betreffende EU-richtlijnen), met het doel deze in tweede instantie aan de nationale context aan te passen.