Sectorale sociale partners

Sociale dialoog verwijst naar besprekingen, raadplegingen, onderhandelingen en gezamenlijke acties waarbij de organisaties betrokken zijn die de twee kanten van de industrie (werkgevers en werknemers) vertegenwoordigen.

EU-OSHA werkt nauw samen met de Europese comités voor de sectorale sociale dialoog om OiRA-tools voor specifieke sectoren te ontwikkelen (voornamelijk in het Engels en met verwijzing naar de betreffende EU-richtlijnen), met het doel deze in tweede instantie aan de nationale context aan te passen.