You are here

Sħab nazzjonali

Is-sħab nazzjonali tal-OiRA huma prinċipalment awtoritajiet nazzjonali (ministeri u spettorati tax-xogħol) u istituti tal-OHS nazzjonali li ddeċidew li jissieħbu fil-komunità tal-OiRA u li jiżviluppaw u jimplimentaw l-programm tal-OiRA fil-pajjiżi tagħhom.