Sħab nazzjonali

Is-sħab nazzjonali tal-OiRA huma prinċipalment awtoritajiet nazzjonali (ministeri u spettorati tax-xogħol) u istituti tal-OHS nazzjonali li ddeċidew li jissieħbu fil-komunità tal-OiRA u li jiżviluppaw u jimplimentaw l-programm tal-OiRA fil-pajjiżi tagħhom.

Il-Belġju

Il-Bulgarija

Il-Kroazja

Ċipru

Ir-Repubblika Ċeka

Il-Finlandja

Franza

Il-Greċja

L-Iżlanda

L-Italja

Il-Latvja

Il-Litwanja

Malta

Il-Portugall

Is-Slovenja

Spanja