Komunità tal-OiRA

Il-komunità tal-OiRA hija magħmula minn organizzazzjonijiet u persuni li jiżviluppaw l-għodod tal-OiRA. Din għandha l-għan li tiffaċilita l-iżvilupp tal-OiRA billi tistimula l-iskambju ta’ għodod, ta’ għarfien u ta’ prattiki tajbin, tippromwovi ħidma kollaborattiva, issaħħaħ r-relazzjonijiet eżistenti fil-komunità u toħloq oħrajn ġodda.

Min huma l-membri tal-komunità tal-OiRA?

 • Sħab soċjali settorjali fil-livelli tal-UE u fil-livelli nazzjonali (organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u tal-impjegati)

 • Awtoritajiet tal-UE u dawk nazzjonali (ministeri, spettorati tax-xogħol, istituti tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OHS), eċċ.).

Il-membri tal-komunità jibqgħu f’kuntatt regolari mal-EU-OSHA, jiltaqgħu darba fis-sena biex jikkondividi l-informazzjoni u l-esperjenzi, u jaħdmu flimkien billi jikkondividu l-kontenut tal-għodod tal-OiRA, il-materjal promozzjonali u aktar.


Trid tkun involut fil-komunità tal-OiRA?

Il-membri kollha jimpenjaw rwieħhom biex:

 • jiżviluppaw għodod tal-OiRA jew jadattaw għodod tal-OiRA eżistenti għal setturi speċifiċi jew għal leġiżlazzjoni nazzjonali

 • jinvolvu l-utenti finali (impjegaturi u impjegati ta’ intrapriżi mikro u żgħar (MSEs) jew ta’ organizzazzjonijiet) biex jiżguraw li l-għodod tal-OiRA jissodisfaw il-bżonnijiet reali tal-utenti finali (speċjalment fil-fażi tal-ittestjar)

 • jaġġornaw il-kontenut tal-għodod tal-OiRA fuq bażi regolari

 • ixxerrdu l-għodod tal-OiRA, u sa fejn huwa possibbli, jgħinu lill-utenti finali

 • jikkollaboraw mal-EU-OSHA u jagħtu feedback dwar il-ġeneratur tal-għodod, il-materjali u l-mudell ta’ diffużjoni

 • jipparteċipaw fl-evalwazzjonijiet tal-proġett tal-OiRA (li se jkun iġġestit mill-EU-OSHA)

 • jikkondividu l-għodod tal-OiRA li jiżviluppaw, kif ukoll l-esperjenza u l-għarfien li jiskbu matul il-proċess, ma’ membri oħra tal-komunità tal-OiRA.


Trid tkun involut fil-komunità tal-OiRA?

 • Hemm qbil ġenerali li hija meħtieġa kooperazzjoni fil-livell tal-UE dwar l-iżvilupp ta’ għodod ta’ evalwazzjoni tar-riskju, speċjalment f’kuntest ta’ kriżi ekonomika u ta’ riżorsi limitati.

 • Il-ġbir ta’ sforzi u ta’ riżorsi fil-livell tal-UE: Il-membri tal-komunità tal-OiRA jibnu fuq x’qed jagħmlu jew fuq x’diġà żviluppaw membri oħra.

 • L-OiRA trawwem kooperazzjoni bejn il-membri u r-riċerkaturi tal-UE u dawk nazzjonali tal-komunità tal-OiRA.

 • Il-proġett jibni rabtiet, isaħħaħ il-kollaborazzjonijiet u jistabbilixxi modi ġodda għall-iskambju tal-informazzjoni.


Trid tkun involut fil-komunità tal-OiRA?

Jekk int sieħeb soċjali jew istitut jew awtorità nazzjonali u trid tkun involut fl-OiRA, nistednuk biex l-ewwel taqra l-memorandum ta' qbil tal-OiRA, li jipprovdi l-bażi għall-kooperazzjoni mal-EU-OSHA (u li l-membri kollha tal-komunità tal-OiRA huma marbuta li jiffirmaw). Imbagħad, jekk interessat, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-punt fokali nazzjonali tiegħek biex tgħidilhom b’dan.

F'dak li jirrigwarda l-politika ta’ sħubija tal-OiRA, tingħata prijorità lill-organizzazzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri tal-UE. Għall-organizzazzjonijiet u l-istati mhux tal-UE, l-EU-OSHA toffrilek tniżżel mingħajr ħlas il-ġeneratur tal-għodod (applikazzjoni tal-web għall-iżvilupp ta’ għodod ta’ evalwazzjoni tar-riskju).

Jekk jogħġbok qis li:

 • L-użu ta’ dan is-softwer jirrikjedi għarfien ta’ Plone.

 • L-EU-OSHA qed taġġorna s-softwer kontinwament.

 • Il-kodiċi tas-sors tal-applikazzjoni tal-OiRA huwa offrut taħt il-Liċenzja tal-Pubbliku Ġenerali.