You are here

Dejstva in številke

V tem razdelku so prikazani podatki o mikro in malih podjetjih iz različnih virov.

 • Mikro in mala podjetja – ključni gospodarski subjekti

  Za to, da se mikro in malim podjetjem v EU kot gospodarskim subjektom v EU pripiše osrednji pomen, je več prepričljivih razlogov.

  Po številu poslovnih enot so leta 2013 mikro podjetja predstavljajo več kot 90 % podjetij (92,4 %) v nefinančnem poslovnem sektorju EU-28, mala podjetja pa 6,4 %.

  Redne ocene tveganja na delovnem mestu po državahIkona Povečaj
 • Nezgode s smrtnim izidom po velikostnih razredih podjetij

  V obdobju 2008–2012 je bil največji delež nezgod s smrtnim izidom med delavci v podjetjih, ki imajo do 49 zaposlenih.

  Težnje v zvezi z nezgodami s smrtnim izidom v zadnjih letih kažejo tudi, da se učinki gospodarske recesije in oživitve zaznavajo v vseh velikostnih razredih.

  Pritisni PovečajIkona Povečaj
 • Podjetja poročajo o uporabi storitev s področja varnosti in zdravja pri delu

  Po pričakovanjih večja podjetja pogosteje poročajo o uporabi storitev kot manjša.

  Razlike med velikostmi podjetij se nekoliko povečajo pri uporabi specialističnih storitev, na primer strokovnjakov s področja ergonomije in psihologije.

  Pritisni PovečajIkona Povečaj
 • Uporaba informacij o varnosti in zdravju pri delu iz različnih virov

  Za podjetja je bistveno, da imajo dostop do informacij, podpore in svetovanja.

  Zanimivo je, da skoraj polovica anketiranih podjetij v EU-28 poroča, da se v zvezi s tovrstnimi informacijami obrnejo na zavarovalnice (48 %) in inšpektorat za delo (48 %).

  Pritisni PovečajIkona Povečaj
 • Formalno zastopanje zaposlenih v podjetjih

  Kot je prikazano na sliki, formalno zastopanje zaposlenih očitno narašča z velikostjo podjetja.

  V zvezi s formalnim zastopanjem zaposlenih 25 % podjetij iz EU-28 poroča, da v podjetju obstaja svet delavcev, 15 % pa jih poroča o predstavniku sindikata.

  Pritisni PovečajIkona Povečaj
 • Kako pogosto o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu razpravljajo predstavniki zaposlenih in vodstvo

  Vprašanja varnosti in zdravja pri delu se na sestankih med predstavniki zaposlenih in vodstvom „redno“ obravnavajo v 56 % podjetij iz EU-28, v katerih obstaja neka oblika formalnega zastopanja zaposlenih.

  Ta delež se z velikostjo podjetij bistveno poveča. Nasprotno pa se o bolj začasnem odzivu pogosteje poroča v najmanjših podjetjih, saj jih 41 % poroča, da se o tem razpravlja le, „kadar se pojavijo določene težave“, pri čemer se ta delež z velikostjo podjetja manjša.

  Pritisni PovečajIkona Povečaj